Kafka Band (CZ) – zrušeno

Vystoupení zrušeno kapelou.

www.facebook.com/kafkadieband/