TARTA RELENA (ES)

Tarta Relena se zrodila v roce 2016 jako projekt dvou zpěvaček, které chtěly a cappella zkoumat zvukomalebnost různých stylů vokální hudby. Zdaleka nechtěly vytvářet punc tradičnosti a definovat středomořskou hudbu, Tarta Relena vytváří vlastní repertoár, který jde od hudby ústní tradice až po autorské písně, které tak či onak souvisejí se zeměpisnou oblastí Středomoří.

Klíčovým nástrojem je elektronika, s jejíž pomocí znovu ozvláštňují středomořské melodie, aniž by opustily jejich původ. Studium a poznání cesty a souvislostí, které daly vzniknout těmto hudebním skladbám, otevírá dveře experimentování směrem k novým významům. V tvorbě Tarty Releny je také patrná snaha hrát si na rozostření pojmu autorství, spojovat pod jednou střechou anonymní tradiční melodie a nově vytvořené písně, zacházet s nimi stejným způsobem a klást ústní předávání, ústřední prvek tradice, do centra pozornosti.