TARTA RELENA (ES)

V sobotu 15. července bude v poličském kostele Sv. Jakuba na programu Stabat Mater, ale i tvorba Hildegardy von Bingen a mariánské písně z Červené knihy z Montserratu. Duchovní soustředěnost ovšem bezpochyby brzy přejde v úžas, přestože děkovné motlitby za zázrak nebudou patřit „tomu na kříži“, ale TARTA RELENA – Martě Torrella a Heleně Ros – dvěma a capella zpívajícím katalánským dívkám, v polyfoních harmoniích postmoderně redefinujícím liturgický a lidový písňový repertoár pocházející často až ze středověku a ohraničený Středomořím. Uvozený do emocí 21. století a dobarvený, protože o rytmech to u Tarta Relena není ani náhodou, šumící, jemně praskající, ambientní a dokonce strašidelnost vzbuzující elektronikou. Ta je pro Martu a Helenu přirozeným nástrojem dneška, střídajícím dávný doprovod louten nebo harf a skoro neslyšitelně zpěvačkám pomáhajícím budovat napětí s atmosférou. Víc nic; tu hudbu totiž aranžují hlasy, ne elektronika. A také působivá světla, kostýmy, pohyby, gesta a hliněný džbán.

Tarta Relena zpívají v lokálních, zapomenutých a každopádně nefrekventovaných jazycích; zvukomalebnost latiny, starořečtiny, Ladino a katalánštiny se pro ně stává dalším, občas až spirituálním nástrojem. A když zpívají o utrpení Panny Marie, podřadném statusu žen v Afghánistánu nebo verše Sapfó z Lesbosu, odkrývají pro ně důležitý ženský podtext posledního alba. Názvem Fiat lux/ Budiž světlo pak vyjadřují osobní názor, že bez ohledu na to, kolik času uplynulo od stvoření světa, lidské myšlení se stále točí okolo stejných témat.

Kostel Sv. Jakuba Většího
Sobota 21:10

tartarelena.bandcamp.com